Sčítací obvod (SOB) 30071012

Seznam kontaktních míst ve vašem okrese najdete zde.

Seznam objektů

Obec, část obce
Nýřany, Nýřany

č.e. 5, 11, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 33, 45, 47, 48, 64, 66, 67, 71, 81, 83, 115, 116, 121, 126, 127, 165, 171, 181, 196, 202, 270, 271, 474
Bedř. Smetany
č.p. 657, 658, 668, 669, 685, 691, 700, 704, 720, 735, 737, 786, 788, 931, 933, 1350
Generála Holeky
č.p. 504, 514, 528, 529, 603, 607, 608, 615, 653, 666, 741, 797, 1264
Havlíčkova
č.p. 29, 318, 328, 337, 426, 463, 614, 634, 635, 1189
Hřbitovní
č.p. 94, 404, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1212, 1214, 1229, 1240, 1246, 1248, 1261, 1265, 1267, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1292, 1319, 1320
č.e. 74
Humboldtka
č.p. 113, 1201, 1205, 1206, 1207
Husova
č.p. 464, 465, 466, 467, 501, 502, 503, 554, 650, 719, 722, 731, 733, 1259, 1288
Chodská
č.p. 727, 742, 743, 748, 768, 848, 849, 850, 851, 852, 983, 984, 986, 990, 1023, 1041, 1326, 1332
č.e. 4, 7, 9, 18, 21, 28, 31, 32, 35, 40, 49, 68, 69, 124, 203
Jana Žižky
č.p. 228, 462, 533, 545, 546, 558, 560, 571, 592, 593, 599, 605, 612, 613, 624, 625, 627, 646, 664, 672, 693, 710, 744, 746, 771, 1000
obývané objekty bez známého čísla popisného nebo evidenčního
Krátká
č.p. 930, 1026, 1027, 1090
Mánesova
č.p. 531, 553, 584, 604, 636, 637, 709, 908, 926, 1088, 1102
Masarykovo náměstí
č.p. 381, 447, 454, 508, 516, 536, 714, 1298
Mexiko
č.p. 183, 412, 443, 622, 623, 677, 697, 717, 724, 732, 894, 918, 923, 925, 1009, 1035, 1040, 1237, 1237, 1338
č.e. 13, 14, 41, 42, 43, 44, 99, 205
Na Koupališti
č.p. 905, 1296
Na Sklárně
č.p. 320, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068
Nerudova
č.p. 343, 411, 413, 415, 436, 438, 440, 476, 499, 500, 506, 1251, 1341
č.e. 123, 239
Osvobozených politických vězňů
č.p. 482, 494, 524, 712, 927, 1028, 1030, 1042, 1203, 1219, 1315, 1316
č.e. 2, 27, 80, 176, 180, 207, 268, 269, 277, 278
Pod Komůrkou
č.p. 796, 932, 980, 988
č.e. 52, 197, 198, 199
Revoluční
č.p. 98, 446, 589
Savoy
č.p. 1243, 1262, 1289
Školní
č.p. 41, 430, 439, 445, 459, 460, 461, 470, 484, 485, 486, 487, 493, 496, 498, 525, 630, 678, 756, 777, 810, 901, 902, 903, 1256
Šůlova
č.p. 217, 409, 515, 537, 538, 539, 540, 543, 549, 550, 552, 561, 565, 566, 569, 570, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 609, 610, 611, 641, 648, 651, 654, 662, 663, 667, 673, 674, 679, 680, 734, 793, 1150, 1210
Tovární
č.p. 985, 991, 1006, 1047, 1053, 1058, 1062, 1242, 1293
Tyršova
č.p. 547, 548, 563, 582, 583, 598, 602, 631, 638, 639, 642, 644, 670, 687, 688, 689, 692, 694, 703, 716, 718, 730, 753, 915
U Mexika
č.p. 1308, 1309, 1310, 1321, 1339, 1346
Vančurova
č.p. 695, 701, 707, 725, 754, 758, 760, 761, 762, 765, 769, 770, 913, 929, 1002, 1007, 1079, 1084, 1085, 1188, 1222, 1225, 1318, 1329
č.e. 37, 487, 488, 489
Vodární
č.p. 481, 551, 559, 601, 628, 660, 1038
Výhledy
č.p. 359, 387, 406, 407, 408, 434, 491, 596, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807
č.e. 210
Zahradní
č.p. 982, 989, 992, 1005, 1024, 1033, 1036, 1046, 1055
Železniční
č.p. 437, 469, 492, 521, 590, 632, 683, 684, 904, 1194

Obec, část obce
Úherce, Úherce

č.p. 128, 129